Northeimer Datenbank Deutsches Gedicht

Uitwykelingslied von

Uitwykelingslied

Naer Oostland willen wy ryden,
naer Oostland willen wy mee,
al over die groene heiden
frisch over die heiden
daer isser een betere stee.

Als wy binnen Oostland komen
al onder dat hooge huis
daer worden wy binnen gelaten
frisch over die beiden
zy betten ons willekom zyn.

Ja, willekom moeten wy wezen,
zeer willekkom moeten wy zyn,
daer zullen wy avond en morgen
frisch over die beiden
nog trinken den koelen wyn.

Wy drinken den wyn er uit schalen,
ent 't bier ook zoo veel ons belieft,
daer is het zoo vrolyk te wanen
frisch over die heiden
daer woont er myn zoete lief.

12. Jahrhundert